Is er voldoende rechtsbescherming tijdens de fiscale controle?

De FOD Financiën publiceerde voor 2022-2024 haar beheersplan. Daaruit blijkt dat de nadruk komt te liggen op het maximaliseren van de belastingaanslag, en het zo snel mogelijk beslechten van geschillen. De rechtsbescherming van de belastingplichtige blijkt dan weer niet aan bod te komen. Nochtans schort er één en ander aan deze rechtsbescherming.

Beheersplan

Een fiscale controle vormt in principe een bedreiging voor een aantal fundamentele rechten en vrijheden van de belastingplichtige (onschendbaarheid woning, eerbiediging privéleven, etc.…). Een controle kan dan ook maar plaatsvinden als hiervoor een duidelijk wettelijk kader is. De belastingaanslagen die daarop volgen kunnen dan weer een serieuze financiële impact hebben op de belastingplichtige. De vraag is dan ook of er voldoende rechtsbescherming voorzien is voor de belastingplichtige tegen een eventueel onrechtmatig optreden van de fiscus.

Bij de FOD Financiën blijkt de nadruk te liggen op het maximaliseren van de belastingaanslag en -inning en het zo snel mogelijk beslechten van geschillen, en niet zozeer op het correct en transparant toepassen van de fiscale wetgeving. Dit blijkt onder meer uit het beheersplannen van de belastingadministratie.

Lees dit artikel hier verder.

Bron: Mr. Alexander Delafonteyne (Bloom-Law)

Oktober 2023

Vond je het interessant? Deel dit bericht:
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Misschien vind je deze berichten ook interessant

Scroll to Top

Zomeractie JuriWise*

1+1 GRATIS – keuze uit onze volledige cataloog. 

Bestel één opleiding online en bezorg ons uw keuze voor de gratis opleiding via mail naar info@juriwise.be.

*Actie geldig t.e.m. 31 augustus 2024.