Openbaarheid van bestuur: wat moet de fiscus voorleggen?

Recent bleek dat de bescherming van het recht op openbaarheid van bestuur nog steeds onder druk staat. Dit recht blijft niettemin uiterst belangrijk, ook in fiscale dossiers, en dit om de rechten van de belastingplichtige te waarborgen. Wat houdt het recht op openbaarheid van bestuur in en hoe kan dit afgedwongen worden?

Uit een aantal recente nieuwsberichten is gebleken dat het eerbiedigen van het recht op openbaarheid van bestuur niet altijd even voor de hand liggend is.

Zo kwamen De Tijd en Apache in een recent onderzoek tot het besluit dat overheidsdiensten te vaak informatie achterhouden voor burgers.. Met een derde van de gevallen waarin overheidsdiensten onterecht info afschermden, spant de fiscus de kroon. Uit het jaarverslag van de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten van 2021 blijkt dat voor 88% van de gegronde aanvragen in fiscale dossiers, de Commissie van oordeel was dat de fiscus ten onrechte de toegang tot stukken en informatie uit het dossier geweigerd werd.

Het recht op inzage en afschrift van een administratief dossier is in de praktijk van groot belang. Het laat een belastingplichtige toe om kennis te nemen van alle stukken waarop de fiscus zijn aanspraken baseert.

Het probleem is echter dat de handhaving niet sluitend is, en dat de belastingplichtige zich in de praktijk genoodzaakt kan zien om desnoods via de fiscale rechter de fiscus te dwingen om het volledige dossier voor te leggen.

Het is ook daarom dat de Commissie Toegang Bestuursdocumenten er al sedert 2008 pleit voor beslissingsbevoegdheid, en dit in plaats de louter adviserende rol die ze nu heeft.

Het volledig artikel kan u lezen op Openbaarheid van bestuur: wat moet de fiscus voorleggen? (fiscaal-advocaat.be)

Bron: Alexander Delafonteyne – Partner bij Bloom Law

Augustus 2023

Vond je het interessant? Deel dit bericht:
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Misschien vind je deze berichten ook interessant

Scroll to Top