Sociale zekerheid: nieuwe regels voor telewerken over de grenzen heen

Stel je werknemers te werk die buiten de Belgische landsgrenzen wonen? Sinds 1 juli 2023 zijn er nieuwe regels van kracht betreffende de sociale zekerheid voor telewerken in het buitenland.

Zoals aangekondigd door de RSZ, sloot België een Kaderovereenkomst inzake telewerken over de grenzen heen met 13 EU-lidstaten en met Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland.

Volgens de Verordening 883/2004 is het socialezekerheidsstelsel van het land waar de werknemer woonachtig is van toepassing wanneer meer dan 25% van het telewerken plaatsvindt in het land van de woonplaats. Sinds de explosieve toename van telewerken blijkt de drempel van 25% bij hybride werken (bijvoorbeeld 2 dagen per week structureel telewerken) vaak onvoldoende om het socialezekerheidsstelsel van het land waar de werkgever is gevestigd, te behouden. 

Voortaan beslissen werkgevers en werknemers in onderling akkoord om de Kaderovereenkomst zo toe te passen dat telewerkers, die tussen 25% en 49% van hun arbeidstijd in het land van de woonplaats werken, onderworpen blijven aan het socialezekerheidsstelsel van het land waar de statutaire zetel van de werkgever is gevestigd.

De Raamovereenkomst is van toepassing onder de volgende algemene voorwaarden: 
– de twee Staten van tewerkstelling (Staat waar de werkgever zijn statutaire zetel heeft en Staat van de woonplaats) hebben de Raamovereenkomst ondertekend;
– de werknemer werkt ten minste 50% van de arbeidstijd in de Lidstaat waar de werkgever zijn statutaire zetel heeft;
– de werknemer telewerkt maximaal 49% van de arbeidstijd in de Lidstaat van de woonplaats. Het betreft enkel en alleen telewerken.

Als alle toepassingsvoorwaarden zijn vervuld, kan de werkgever rechtstreeks in de Lidstaat van de werkgever een A1-aanvraag doen.

De toepassing van de Raamovereenkomst vereist echter dat bedrijven nauwlettend de handhaving van de toepassingsvoorwaarden opvolgen tijdens de arbeidsrelatie.

Deze Raamovereenkomst streeft naar een meer permanente socialezekerheidsregeling voor telewerkers over de grenzen heen in de EU vanaf 1 juli 2023. De Raamovereenkomst blijft geldig tot de definitieve aanpassing van de Europese regelgeving.

De toepasselijke socialezekerheidswetgeving is slechts één van de vele aandachtspunten bij (tele)werken over de grenzen heen en de regels veranderen snel. Informeer je goed en vermijd zo discussies en regularisaties achteraf.

Bron: BDO Belgium

Augustus 2023

Vond je het interessant? Deel dit bericht:
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Misschien vind je deze berichten ook interessant

Scroll to Top